• Hľadať
  • Dopyt
  • Menu

Ochrana osobných údajov

Podmienky Ochrany Osobných Údajov

SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto poskytujete súhlas našej spoločnosti SawTech s.r.o., sídlo Němcovej 31/18, 040 01 Košice,

Slovenská republika, IČO: 46 798 218, zapísanej v obchodnom registri na Okresnom súde Košice I,

oddiel Sro, vložka číslo 30568/V, aby v zmysle nariadení a zákonov (ďalej len zákona o ochrane osobných údajov) spracovávala osobné údaje:

  • Názov spoločnosti
  • Meno a priezvisko
  • Email
  • Mobil

Tieto údaje sú potrebné pre účely prvého kontaktu s potencionálnym klientom a pre marketing.

K tomuto spracovaniu týmto udeľujete svoj súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť napr. zaslaním emailu na office@sawtech.sk - kancelária, alebo písomne na adresu firmy.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov môžete a máte právo:

  • Kedykoľvek zrušiť svoj súhlas
  • Žiadať od nás informáciu aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • Žiadať od nás vysvetlenie o spracovávaní osobných údajov
  • Tieto údaje aktualizovať, alebo opraviť

Ak máte pochybnosti o spracovávaní Vašich osobných údajov, prosím informujte nás.